TERUG NAAR: OVERZICHT | 2011

In beeld?


U bent -wellicht onverwacht- geconfronteerd met één van onze camera's. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het verdere gebruik van het materiaal waarvan u wellicht onderdeel bent. Op deze pagina geven wij u hierover aanvullende informatie.


Wij vervaardigen o.a. filmproducties in opdracht van het bedrijfsleven en lokale overheden. Met name in het laatste geval filmen wij met regelmaat tijdens openbare evenementen en gebeurtenissen. Onze opnames worden voor diverse toepassingen gebruikt, zoals sfeerimpressies, live-registraties, promotiefilms, terugblikken en overzichten, bedrijfs- en productpresentaties etc. De door ons vervaardigde producties vinden hun weg naar de eindgebruiker via o.a. DVD, grootbeeldprojectie en internet.

Portretrecht

Op actuele journalistieke reportages en impressies van openbare evenementen in voor het publiek toegankelijke ruimten (binnen of buiten) geldt in principe het recht van vrije nieuwsgaring en persvrijheid. Overigens is hier nooit legitimatie door middel van een perskaart of enige vorm van toestemming voor vereist.

Op grond van onder meer het recht op de persoonlijke levenssfeer en het portretrecht houden wij bij het maken van opnames rekening met uw privacy.

Het portretrecht is geregeld in de auteurswet en biedt bescherming tegen de ongeoorloofde publicatie van portretten. Het kan door iedereen worden ingeroepen, ook door niet bekende personen. Het begrip 'portret' wordt bovendien ruim opgevat: kort samengevat gaat het om iedere herkenbare afbeelding van een persoon. Dat kan een foto zijn, maar ook een tekening of filmopname.

Het portretrecht heeft inmiddels al veel interessante jurisprudentie opgeleverd. Dit komt omdat het portretrecht niet absoluut is. De geportretteerde kan zich alleen verzetten als hij daarbij een redelijk belang heeft. Ook het belang bij de publicatie van de afbeelding wordt daarbij meegewogen, zoals bijvoorbeeld de grote nieuwswaarde van een foto of de staatsveiligheid.

Mogelijke omstandigheden die een redelijk belang kunnen vormen voor iemand om zich tegen publicatie te verzetten zijn privacy-overwegingen, het feit dat de wijze van afbeelden schadelijk is voor het imago van de persoon of het gebruiken van de afbeelding om reclame of propaganda te maken voor iets waar de afgebeelde persoon niet achter staat.

Mocht u, ondanks onze zorgvuldige selectie, van mening zijn dat u een redelijk belang heeft om u tegen de publicatie van 'uw afbeelding' te verzetten, stuur dan een mailtje naar portretrecht@zimniak.com met daarin minimaal uw persoonlijke gegevens, de opnamedatum en een duidelijke omschrijving van de productielokatie. Wij nemen dan per omgaande contact met u op.

Filmmaker Hans Zimniak is lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ 155398).

Bij commerciële producties zoals reclame- en bedrijfsfilms gelden aanvullende voorwaarden. Veelal speelt hierbij tevens de opdrachtgever juridisch een belangrijke rol.

Indien gebruik wordt gemaakt van bronnen van derden wordt daar in de uiteindelijke productie melding van gemaakt, tenzij anders overeengekomen. Wij respecteren hierbij het grondwettelijk auteursrecht van de rechthebbenden.

Heeft u vragen en/of opmerkingen m.b.t. bovenstaande informatie, neem dan contact met ons op.