TERUG NAAR: OVERZICHT | 2017

BOA (2017)


Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA`s) leveren een bijdrage aan de lokale orde en veiligheid. Zij controleren of mensen zich aan de regels houden en geen overtredingen begaan, zoals fout parkeren, vandalisme of het overtreden van milieuregels.
In de gemeente Dongen worden 2 BOA`s ingezet. In een filmpje van 1,5 minuut hebben we in beeld gebracht wat het werk van een BOA nu precies inhoudt.